Muzeum Historii Polski English

Partner strategiczny

Muzeum Historii Polski

Partnerzy Roku Karskiego

MSZ RP
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 NBP
UW

Partnerzy medialni Roku Karskiego

 Polskie Radio

Sylwetki zwycięzców tegorocznej edycji Programu Stypendialnego fundacji

W tym roku stypendia Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego do udziału w Georgetown Leadership Seminar 2018, oferowane we współpracy z siostrzaną Jan Karski Educational Foundation w USA, otrzymali Monika Korowajczyk-Sujkowska i Wojciech Szkotnicki.

Powstałe w 1982 r. Georgetown Leadership Seminar jest jednym z najbardziej prestiżowych programów kształcenia kadry zarządzającej w Georgetown School of Foreign Service. Co roku gromadzi młodych liderów z całego świata na tydzień intensywnych dyskusji o najważniejszych sprawach międzynarodowych. Celem seminarium jest promowanie dialogu oraz interdyscyplinarnej współpracy międzynarodowej wśród przyszłych światowych liderów. 

Monika Korowajczyk-Sujkowska jest pracownikiem pomocy humanitarnej, od 9 lat związana z Polską Akcją Humanitarną (PAH). Ukończyła nauki polityczne ze specjalnością Studia Europejskie na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2009 roku pracuje w PAH najpierw na stanowisku koordynatora misji w Izraelu/Autonomii Palestyńskiej, następnie od 2013 roku objęła stanowisko dyrektora Działu Pomocy Humanitarnej i Rozwojowej. Przez ponad 5 lat koordynowała i nadzorowała wszystkie działania na misjach zagranicznych PAH, w tym w Sudanie Południowym, Somalii, Syrii, Iraku, na Ukrainie i Kenii oraz akcje pomocy natychmiastowej po trzęsieniu ziemi w Nepalu, tajfunie na Filipinach, powodzi na Bałkanach, itp. Pełnomocnik Zarządu PAH ds. bezpieczeństwa, odpowiadała za wdrożenie i monitoring bezpieczeństwa pracowników i działań Fundacji poza granicami kraju. Ściśle współpracuje z MSZ/DWR (Departament Współpracy Rozwojowej) m.in. jako członek komisji konkursowej "Polska Pomoc 2016", powołana jako członek Grupy Ekspertów ds. Pomocy Humanitarnej utworzonej w KPRM przy Ministrze ds. Pomocy Humanitarnej i Uchodźców. Wykładowca na Podyplomowych Studiach Pomocy Humanitarnej na Uniwersytecie Warszawskim oraz na magisterskich studiach NOHA (Network on Humanitarian Action International Association of Universities), autor kilku publikacji naukowych o pomocy humanitarnej w Polsce i na świecie. 

Wojciech Szkotnicki jest urzędnikiem służby cywilnej i koordynatorem projektów realizowanych w ramach funduszy norweskich. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest również absolwentem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (KSAP), gdzie podczas kształcenia zdobywał doświadczenie w polskiej administracji i międzynarodowych instytucjach, m.in. w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego i Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji w Genewie. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Urzędzie Miasta Gliwice. Od 2017 roku jest zatrudniony w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Departamencie Funduszy Europejskich. Od 2016 roku jest zaangażowany w działalność Stowarzyszenia Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej propagując idee profesjonalnej, przyjaznej i sprawnej administracji publicznej. W czerwcu 2018 roku został wybrany członkiem Zarządu Stowarzyszenia, gdzie jest odpowiedzialny za kwestie organizacyjne i wizerunkowe. Jego pasje to podróże i motoryzacja.

(Zdjęcia udostępnione przez p. Monikę Korowajczyk-Sujkowską i p. Wojciecha Szkotnickiego)