Muzeum Historii Polski English

Partner strategiczny

Muzeum Historii Polski

Partnerzy Roku Karskiego

MSZ RP
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 NBP
UW

Partnerzy medialni Roku Karskiego

 Polskie Radio

Akademia Młodego Obywatela jest autorskim programem Fundacji współfinansowanym przez Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra.

Akademia Młodego Obywatela to projekt edukacyjny, w którym uczniowie ostatnich i przedostatnich klas szkół podstawowych w praktyce obserwują jak funkcjonują główne instytucje państwowe i rozwijają swoje kompetencje obywatelskie.  

Co roku, na jesieni zapraszamy do Warszawy uczniów z małych miejscowości  i organizujemy intensywny program warsztatów i spotkań w urzędach, w których stanowione i egzekwowane jest prawo, muzeach, miejscach szczególnych dla historii Polski. Uczniowie spotykają  się i rozmawiają z przedstawicielami różnych wyznań.  Chcemy, aby młodzież miała możliwość́ zobaczenia, jak w praktyce funkcjonują ośrodki państwowe, ngo, tak aby wychowanie obywatelskie nie miało dla nich jedynie teoretycznego wymiaru. 

Na praktycznych przykładach pokazujemy jak działają struktury demokratycznego państwa i mechanizmy władzy. Rozbudzamy zainteresowanie lokalną historią i zachęcamy do aktywnego działania na rzecz własnej społeczności. Podkreślamy bogate dziedzictwo wieloetnicznej Rzeczypospolitej, na ziemiach której od wieków współistniały różne narodowości, kultury i religie. 

Wyrównujemy szanse w dostępie do edukacji oraz kształtujemy postawy młodych obywateli, świadomych swoich praw i obowiązków. Inspirujemy młodzież do weryfikacji własnych postaw i zachowań, takich jak wszelkiego rodzaju uprzedzenia, agresja czy hejt w Internecie. Zachęcamy do pracy zespołowej, uczymy szacunku dla poprzednich generacji.

Akademia Młodego Obywatela wzmacnia poczucie tożsamości młodych ludzi, zachęca do zaangażowania w życie społeczne i przyszłe uczestnictwo w procesach demokratycznych kraju. 

Po powrocie z wizyty studyjnej w Warszawie uczniowie przygotowują reportaże  w formie wywiadów z najstarszymi mieszkańcami swoich miejscowości, które publikujemy w  książce.

W latach 2017-2023 zorganizowaliśmy 6 edycji programu.

Wzięło w nich udział kilkaset uczniów i uczennic oraz kilkadziesiąt nauczycielek i nauczycieli z 19 szkół.

Projekt powstał  w duchu uniwersalnych wartości, reprezentowanych przez Jana Karskiego: poszanowania godności i praw człowieka, propaństwowości, wiary, empatii oraz odwagi cywilnej. 

Młody Jan Karski uczęszczał do łódzkiego gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego, gdzie razem uczyli się Polacy i Żydzi. Rzeczpospolita wielu narodów była dla niego czymś naturalnym. Zależność pomiędzy osobistymi doświadczeniami oraz wyniesionymi z domu wartościami, a jego późniejszą postawą jest bardzo wyraźna. 

Chcemy, aby Jan Karski był  inspiracją dla  młodzieży. Wierzymy, że Akademia Młodego Obywatela wzbogaci ich edukację i zwiększy obywatelską świadomość tak, aby w przyszłości jako pełnoprawni obywatele  świadomie dbali o wspólne dobro, jakim jest Rzeczpospolita.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Jeżeli w roku 2021 uda nam się pozyskać dofinansowanie z Muzeum Historii Polski, w maju ogłosimy rekrutację do kolejnej edycji programu. Zainteresowane szkoły proszone są o wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres: kontakt@jankarski.net

EDYCJA 2023

      

 W Akademii Młodego Obywatela w 2023 r. uczestniczyły następujące szkoły:

  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Starych Zawadach
  • Szkoła Podstawowa nr 7 im. Batalionu Zośka z oddziałami integracyjnymi w Otwocku
  • Szkoła Podstawowa nr 1 Stanisława Staszica w Piastowie

W programie AMO 2023 znalazły się między innymi wizyty w muzeach (Muzeum Powstania  Warszawskiego, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Narodowym), miejscach kultu religijnego różnych wyznań (Cerkwii, Synagodze, Kościele Ewangelicko-Reformatorski), Ośrodku Kultury Muzułmańskiej, miejscach związanych z polskim rządem (Belwederze, Sądzie Najwyższym), oraz spotkanie ze świadkiem historii p. K. Budnicką.   

Książka z wywiadami:

historie-lokalne-spisane-przez-młodzież-2023-c6d64.pdf

            

EDYCJA 2022

W edycji 2022 Akademii Młodego Obywatela uczestniczyły trzy szkoły:

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu
  • Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Hadynowie
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Starej Błotnicy

W programie wzięło udział 65 uczennic i uczniów  i 7 nauczycieli i nauczycielek.

Wybrane wywiady

wybrane-wywiady-najeźdźcy-2022.pdf

Projekt współfinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra 2022 r.


EDYCJA 2020

We wrześniu już po raz czwarty odbyła się Akademia Młodego Obywatela, oceniana

przez młodzież i nauczycieli jako jeden z najbardziej atrakcyjnych programów edukacyjnych.

W tym roku w programie uczestniczyły trzy szkoły podstawowe: z Błędowa, Gąsocina i Górzna. Ze względu na wyzwania związane z pandemią tylko jedna szkoła – z Gąsocina – zdecydowała się przyjechać do Warszawy. W pozostałych szkołach wdrożyliśmy program hybrydowy. 

Uczestnicy Akademii Młodego Obywatela w Warszawie brali udział w warsztatach na temat: patriotyzmu i obywatelstwa, odpowiedzialnego zachowania w Internecie, chodzili śladami wydarzeń zapoczątkowanych 11 listopada 1918 r. Poznawali międzywojenną Warszawę, spotkali się z przedstawicielami różnych wyznań i religii a także ze świadkiem historii. 

Program hybrydowy realizowaliśmy poprzez wizyty trenerów w szkołach, spotkania on-line, w tym lekcję z Muzeum Narodowego ” Co mówią obrazy”. Nakręciliśmy  dwa niezwykłe filmy związane z kształtowaniem postaw obywatelskich i ekumenizmem.

Zobacz filmy Akademii Młodego Obywatela

Poznaj uczestników wszystkich edycji Akademii Młodego Obywatela

Media o programie 

Wybrane wywiady uczniów przeprowadzone w ramach Akademii Młodego Obywatela 

DO POBRANIA:

Publikacje

Miejsce urodzenia. Historie lokalne spisane przez uczniów Akademii Młodego Obywatela. 

Publikacja edycji 2022

Publikacja edycji 2020 

Publikacja edycji 2019

Publikacja edycji 2018

Publikacja edycji 2017

Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie 2020 formularz-zgłoszeniowy.docx  (Otwórz w programie Microsoft Word)

Materiały edukacyjne: Jak przeprowadzić dobry wywiad? materiały-edukacyjne-amo.pdf

Plakat posterjk.pdf

Program współfinansowany ze środków MHP w ramach programu "Patriotyzm Jutra 2020”