Muzeum Historii Polski English

Partner strategiczny

Muzeum Historii Polski

Partnerzy Roku Karskiego

MSZ RP
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 NBP
UW

Partnerzy medialni Roku Karskiego

 Polskie Radio

BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA

KSIĄŻKI

- J. Karski, Polska powinna stać się pomostem między narodami Europy Zachodniej i jej wschodnimi sąsiadami, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.

- J. Karski, Tajna dyplomacja Churchilla i Roosevelta w sprawie Polski: 1940-1945, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1995.

- J. Karski, Tajne państwo: opowieść o polskim Podziemiu, Twój Styl, Warszawa 1999.

- J. Karski, Tajne państwo. Opowieść o polskim Podziemiu, Znak Horyzont, Kraków 2014.

- J. Karski, Wielkie mocarstwa wobec Polski 1919-1945: od Wersalu do Jałty, tł. E. Morawiec, Wszechnica Społeczno-Polityczna, Kraków 1989.

- J. Karski, Wielkie mocarstwa wobec Polski 1919-1945. Od Wersalu do Jałty, tł. E. Morawiec, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2014.

- J. Karski, M. Wierzyński, Emisariusz własnymi słowami: zapis rozmów przeprowadzonych w latach 1995-1997 w Waszyngtonie emitowanych w Głosie Ameryki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

 

ARTYKUŁY

- A. Friszke, J. Karski, Czy Powstanie Warszawskie było potrzebne, „Gazeta Wyborcza”, 1997, nr 178, s. 16.

- J. Karski, Bez Rosji stabilizacji nie będzie, rozmowę przeprowadził E. Skalski, „Gazeta Wyborcza”, 1995, nr 111, s.5.

- J. Karski, Dziecko sanacji, rozmowę przeprowadził M. Wierzyński, „Tygodnik Powszechny”, 2012, nr 18-19, dod. „Festiwal Wiek XX. Anamneses. 5, Totalitaryzm w przestrzeniach muzealnych”, s. 20-23.

- J. Karski, Emisariusz u Roosevelta, rozmowę przeprowadził M. Wierzyński, „Przegląd”, 2012, nr 40, s. 20-22.

- J. Karski, Gdzie jest solidarność?, rozmowę przeprowadziła M. Szymusiak, „Dziennik Polski”, 1991.

- J. Karski, Jałta: tajnie i jawnie, „Gazeta Wyborcza”, 1995, nr 30, „Gazeta Świąteczna”, s. 17.

- J. Karski, List do Marka Edelmana, „Gazeta Wyborcza”, 2000, nr 72, s. 9.

- J. Karski, Nie chcę być sędzią, rozmowę przeprowadził T. Zalewski, „Gazeta Wyborcza”, 1994, nr 109, s. 14.

- J. Karski, Niespełniona misja, rozmowę przeprowadził M. Kozłowski, „Tygodnik Powszechny”, 1987.

- J. Karski, Nie w naszym imieniu. List otwarty do Edwarda Moskala, prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej, „Gazeta Wyborcza”, 1996, nr 120,  s. 19.

-  J. Karski, Pozostał mit, rozmowę przeprowadził J. Kalabiński, „Gazeta Wyborcza”, 1995, nr 109, s. 14.

- J. Karski, Razem z Tuwimem (przemówienie na uroczystości nadania honorowego obywatelstwa Miasta Łodzi), w: Cztery przemówienia, „Gazeta Wyborcza”, Łódź, 2000, nr 113, s. 5.

- J. Karski, Słowa po latach milczenia, rozmowę przeprowadził J. Korczak, „Tygodnik Powszechny”, 1991, nr. 26, s. 1, 6.

- J. Karski, To wstyd, „Gazeta Wyborcza”, 1998,  nr 185, s. 2.

- J. Karski, Triumf rozumu nad siłą, „Gazeta Wyborcza”, 1998,  nr 58, s. 2.

- J. Karski, Walczcie z mitami, „Gazeta Wyborcza”, 1996, nr 157, s. 12.

- J. Karski, Własna racja stanu, rozmowę przeprowadził J. Duriasz, „Rzeczpospolita”, 1990.

- J. Karski, Za dużo widziałem, rozmowę przeprowadził K. Masłoń, „Plus Minus”, [online]http://archiwum.rp.pl/artykul/286860-Za-duzo-widzialem.html.

 

FILMY

- C. Lanzmann, Shoah [film], 1985.

- C. Lanzmann, Raport Karskiego [film], 1985.

 

BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA

KSIĄŻKI

- S. Korboński, Bohaterowie Państwa Podziemnego – jak ich znałem, Agencja Omnipress, Warszawa 1990.

- S. Korboński, Polskie Państwo Podziemne, Świat Książki, Warszawa 2008.

- J. Korczak, Karski, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2001.

- J. Korczak, Karski: opowieść biograficzna, Veda Agencja Wydawnicza, Warszawa 2010.

- J. Korczak, Misja ostatniej nadziei, Volumen, Warszawa 1992.

- M. Sadowski, Jan Karski. Fotobiografia, Wydawnictwo VEDA, Warszawa, 2014.

- A. Skotnicki, Jan Karski. Człowiek, który chciał zatrzymać Holokaust, Wydawnictwo AA, Kraków, 2009.

- E. T. Wood, S. M. Jankowski, Karski: opowieść o emisariuszu , tł. Jan Piekło, Piotr Pieńkowski, Janina Pawlikowska-Czubak, Wydawnictwo Baran i Suszczyński: Państ. Muzeum Oświęcim-Brzezinka, Kraków 1996.

- H. Yannick, Jan Karski: powieść, tł M. Kamińska-Maurugeon, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2009.

- A. Żbikowski, Jan Karski: bohater polskiego podziemia, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2013.

- A. Żbikowski, Karski, Świat Książki, Warszawa 2011.

 

ARTYKUŁY

- D. Abramowicz, Stryj Jan, dla świata - Karski. Historia rodziny polskiego Jamesa Bonda, [online] „Dziennik Bałtycki”,http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/588081,stryj-jan-dla-swiata-karski-historia-rodziny-polskiego-jamesa-bonda-zdjecia,id,t.html.

- M. Adamczyk-Garbowska, Przypadek czy plan?: wypowiedź na uroczystości wręczenia Nagrody im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie 27 lipca 2004 roku, „Akcent”, 2004, nr 3,4, s. 89-92.

- B. Białek, Zlecenie od Pana Boga, [online] “Tygodnik Powszechny”, http://tygodnik.onet.pl/kraj/zlecenie-od-pana-boga/jm0g1

- M. Bieńczyk, Wielki Narrator, w: Książka twarzy, Wydawnictwo Świat Książki , Grupa Wydawnicza Weltbild, Warszawa 2011, s. 189-191.

- A. Bikont, A on krzyczał: "Wszyscy jesteście kapo", „Gazeta Wyborcza”, 1997, nr 232, s.

- A. Boniecki, Lekcja Karskiego: prorok naszych czasów, „Tygodnik Powszechny”, 2010, nr 30, s. 26-27.

- B. Brakoniecki, Francuski triumf polskiego kuriera, „Polska” (Metrop. Warsz.), 2010, nr 26, s. 11.

- K. Darewicz , Starszy pan nad szachami, [online] „Świat”, 2002,http://archiwum.rp.pl/artykul/401233-Starszy-pan-nad-szachami.html

- J. Dziadul, Legenda w piwnicy, [online] “Polityka”, http://www.polityka.pl/spoleczenstwo/artykuly/1513956,1,spor-o-pamiatki-po-legendarnym-kurierze.read

-  M. Dzierżanowski, Karski, bohater nieromantyczny, „Wprost”, 2010, nr 28, s. 43-44.

- M. Edelman, Kropla Karskiego, „Tygodnik Powszechny”, 2000, nr 30 s. 3.

- M. Edelman, Pożegnanie Jana Karskiego, „Zeszyty Literackie”, 2000, nr 4, s. 127-128.

- J. Gmitruk, Ruch ludowy w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego w świetle raportu Jana Karskiego , „Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego”, 2002, nr 32, s. 255-298.

- P. Gryźlak, Oni ratowali Karskiego, „Dziennik Nowosądecki”, 2004.

- Y. Haenel, Dla mnie Karski to święty, dla świata był nikim, rozmowę przeprowadził R. Grzela, „Gazeta Wyborcza”, 2009, nr 246, s. 14.

- Y. Haenel, Jan Karski: powieść, rec. J. Kubiak, [online] “Polityka”, http://www.polityka.pl/kultura/ksiazki/czekajanaprzeklad/303321,1,recenzja-ksiazki-yannick-haenel-jan-karski.read.

- Y. Haenel, Polska Kasandra, rozmowę  przeprowadziła M. Szymanowska, „Polityka”, 2010, nr 6, s. 62-63.

- Y. Haenel, Posłaniec posłańca: milczący świadek, rozmowę przepowadził B. Loupias, „Forum”, 2009, nr 42, s. 46-47.

- E. Hull, Eugeniusz, Prezentacja państwa podziemnego w rozmowie Jana Karskiego z prezydentem F.D. Rooseveltem 28 lipca 1943 r. , „Studia Prawnoustrojowe”, 2002, t. 1, s. 171-180.

- St. M. Jankowski, Emisariusz z Paryża, „Przegląd Tygodniowy”, 1986.

- S. M. Jankowski, Filmowe plany emisariusza Karskiego, „Realia i co Dalej...”, 2008, nr 2, s. 147-156.

- St. M. Jankowski, Uratować albo zabić, „Przegląd Tygodniowy”, 1986.

- B. Kaliski, Człowiek, który próbował zatrzymać Zagładę, „Nowe Książki”, 2010, nr 2, s. 61-62

- Karski przyjedzie, „Gazeta Wyborcza”, 1995, nr 296.

- J. Karski, Tajne państwo: opowieść o polskim Podziemiu, rec. A. K. Kunert, „Nowe Książki”, 2000, nr 1, s. 26.

- J. Karski, Tajne Państwo: opowieść o polskim Podziemiu, rec. I. Rutkiewicz, „Odra”, 2000, nr 2, s. 113-114.

- J. Karski, Tajne państwo: opowieść o polskim Podziemiu, rec. M. Tobera , „Gazeta Polska”, 1999, nr 47 s. 17.

- J. Karski, Wielkie mocarstwa wobec Polski 1919-1945, rec. L. Mażewski, „Przegląd Polityczny”, 1999, nr 40,41, s. 143-149.

- J. Karski, Wielkie mocarstwa wobec Polski 1919-1945: od Wersalu do Jałty, rec. M. Szymusiak, „Przegląd”, 2000 nr 2, s. 21.

- J. Karski, M. Wierzyński, Emisariusz własnymi słowami, rec. A. Garlicki, [online] “Polityka”, http://www.polityka.pl/kultura/ksiazki/recenzjeksiazek/1532269,1,recenzja-ksiazki-jan-karski-maciej-wierzynski-emisariusz-wlasnymi-slowami.read.

- A. Klich, Ksero z życia Jana Karskiego, „Gazeta Wyborcza”, 2010, nr 227, s. 13.

- A. Klugman, O człowieku przez największe "C": wspomnienia o Janie Karskim, „Kronika Miasta Łodzi”, 2007, z. 1, s. 151-159.

- J. Korczak, Holocaust - drugi grzech pierworodny ludzkości, „Arkusz”, 1999, nr 10, s. 4-5.

- J. Korczak, Misja ostatniej nadziei, „W Drodze”, 2000, nr 5, s. 58-68.

- J. Korczak, Jan Karski: przyczynki do biografii , „W Drodze”, 1995, nr 12, s. 48-59.

- U. Kozioł, O Janie Karskim, „Odra”, 2010, nr 4, s. 134-135.

- J. Kubiak, Książka "Jan Karski": literatura kontra dokument, [online] “Polityka”, http://www.polityka.pl/kultura/aktualnoscikulturalne/1502655,1,sporny-jan-karski.read

-  M. Kubik, Jan Karski czyli o Emisariuszu Niezłomnym, „Gazeta Uniwersytecka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”, [online], 2011,http://gu.us.edu.pl/node/208331.

- A. K. Kunert, Dzień ósmy 8 VIII 1944, „Gazeta Wyborcza – Stołeczna”, 1994,  nr 183, s.

- J. Kurski, Karykatury Jana Karskiego: spór Lanzmann - Haenel, „Gazeta Wyborcza”, 2010, nr 67, s. 14.

- C. Lanzmann, Pocięte świadectwo, rozmowę przeprowadziła A. Napiórkowska, J. Szczęsna, „Gazeta Wyborcza”, 2010, nr 70, s. 12.

-C. Lanzmann, Prawda o Karskim, rozmowę przeprowadził W. Piasecki, „Przekrój”, 2010, nr 7, s. 12-15.

- C. Lanzmann, Suplement do “Shoah”, [online] “Tygodnik Powszechny, http://tygodnik.onet.pl/kultura/suplement-do-shoah/j5jfe

- J. Leociak, Karski powieściowy, czyli o granicach fikcji historycznej, „Nowe Książki”, 2011, nr 1, s. 29-31.

- A. Łabędzka, Francuska burza wokół Jana Karskiego czyli nieoczekiwane skutki pewnej filmowej fascynacji, „Dekada Literacka”, 2010, nr 1,2, s. 120-125.

- P. Machcewicz, Swoboda bezsilnych, „Gazeta Wyborcza”, 1992, nr 156, s. 17.

- B. Macintyre, Przez wpadkę Obamy świat nie wspominał heroizmu Karskiego, tł. L. Rafa, „Polska”, (Metrop. Warsz.), 2012, nr 44, dod. „The Times”, s. 7.

- A. F. McGhee, Orzeł Karskiego za walkę ze zniesławieniem, „Przegląd”, 2007, nr 26, s. 48.

- Z. Mańkowski, Jana Karskiego poglądy na Polskę i jej usytuowanie w świecie, „Zeszyty Naukowe Puławskiej Szkoły Wyższej”, 2009, z. 6, s. 105-111.

- P. Mościcki, Karski: paradoks o świadku, „Teksty Drugie”, 2012, nr 4, s. 15-33.

- A. Nauzyciel, Człowiek z tunelu: spektakl o Janie Karskim, rozmowę przeprowadził S. Łucyk., „Tygodnik Powszechny”, 2011, nr 32, s. 35.

- A. Nauzyciel, Prawda Karskiego, rozmowę przeprowadził Jacek Cieślak, „Rzeczpospolita”, 2012, nr 280, s. A16.

- M. Nowak, Jan Karski: Widziałem zbyt wiele, „Gazeta Poznańska”, 1991.

- A. Puławski, Sowiecki partyzant - polski problem, "Pamięć i Sprawiedliwość. Pismo Instytutu Pamięci Narodowej", 2006, s.217-234

- W. Piasecki, Karski misja kompletna, „Przegląd”, 2012, nr 22, s. 27-29.

- W. Piasecki, Kuroń - Karski: rozpoznanie choroby, „Przegląd”, 2004, nr 26 s. 14-15.

- W. Piasecki, Lekcja Karskiego, „Dziś”, 2005, nr 9, s. 39-45.

- W. Piasecki, Orły Karskiego lecą do Michnika i Foxmana, „Przegląd”, 2006, nr 35, s. 34.

- A. D. Rotfeld, Sami musimy dbać o prawdę, rozmowę przeprowadził J. Haszczyński. „Rzeczpospolita”, 2012, nr 127, s. 15.

- A. D. Rotfeld, Siedemdziesiąt lat hipokryzji: niepolskie obozy, rozmowę przeprowadził M. Majewski, P. Reszka. „Tygodnik Powszechny”, 2012, nr 24, s. 6-7.

- H. Rudnicka, Warszawa - niełatwy przystanek teatralny, „Gazeta Wyborcza – Stołeczna”, 2012, nr 277, s. 6.

- P. Smoleński, Rozmowa z emisariuszem, „Gazeta Wyborcza”, 2012, nr 223, dod. „Ale Historia”, nr 36, s. 15.

- A. Solarewicz, Człowiek, który uratował Jana Karskiego, „Rzeczpospolita”, 2011, nr 29, s. 18-19.

- J. C. Szurek, Prawda historyczna i fikcja literacka - debata na temat Jana Karskiego we Francji, tł. K. Szeżynska-Maćkowiak, „Zagłada Żydów”, 2010, nr 6, s. 367-375.

- W. Tochman, Starsi panowie dwaj, „Gazeta Wyborcza”, 1995, nr 174, s. 12.

- E. Turska, Profesor Karski o kurierze Karskim, 1995, „Kultura”, [online],http://archiwum.rp.pl/artykul/49282-Profesor-Karski-o-kurierze-Karskim.html.

- M. Turski, Karski - Obama - Medal, „Polityka”, 2012, nr 23, s. 8-9.

- M. Turski, Milczenie Jana Karskiego. Dlaczego Kurier zamilkł, "Polityka", 2013, nr 2939, 

- L. Unger , Zbrodnia i popiół czasu, „Gazeta Wyborcza”, 1995, nr 33, s. 10.

- E. Wierzyńska: Karski, Obama - szansa czy zniesławienie, [online],http:,,czytelnia.salon24.pl,422185,ewa-wierzynska-karski-obama-szansa-czy-znieslawienie.

- E. Wiesel, Noc Pana Boga, rozmowę przeprowadził Waldemar Piasecki, „Przegląd”, 2004, nr 28 s. 22-25.

- A. Żbikowski, Karski, rec. K. Burnetko, [online] “Polityka”, http://www.polityka.pl/kultura/ksiazki/recenzjeksiazek/1516500,1,recenzja-ksiazki-andrzej-zbikowski-karski.read.

 

FILMY

- M. Fajbusiewicz, W. Piasecki, Moja misja. Film o Janie Karskim [film], 1996.

- J. Grzyb, Człowiek, który chciał zatrzymać Holocaust [film], 2005.

-  S. Grynberg, Unveiling of a Monument to Jan Karski [film], 2007.

- J. Weyhert, Daremna misja. Opowieść Jana Karskiego-Kozielewskiego [film], 1993.

- A. Wolski, Emisariusze [film], 1987.

 

AUDYCJE RADIOWE

- Jan Karski – nikt nie chciał słuchać jego słów,http:,,www.polskieradio.pl,39,156,Artykul,241932,Jan-Karski-nikt-nie-chcial-sluchac-jego-slow.

- Warszawa – można usiąść obok Jana Karskiego,  http:,,www.polskieradio.pl,39,1240,Artykul,864069,Warszawa-mozna-usiasc-obok-Jana-Karskiego.

 

MATERIAŁY MULTIMEDIALNE

- Jan Karski. Niedokończona misja, [online], www.jankarski.org

- Jan Karski. Bohater ludzkości, [online],http://www.google.com/culturalinstitute/exhibit/jan-karski-bohater-ludzko%C5%9Bci/QR_UaCtP?hl=pl.

- Jan Karski i jego czasy, [online], www.karski.muzhp.pl.