Muzeum Historii Polski English

Partner strategiczny

Muzeum Historii Polski

Partnerzy Roku Karskiego

MSZ RP
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 NBP
UW

Partnerzy medialni Roku Karskiego

 Polskie Radio

Darczyńcy indywidualni:

 

Zygmunt A. Rolat 

Filantrop, działacz na rzecz kultury i dialogu polsko-żydowskiego, mecenas wydarzeń związanych z tematyką żydowską odbywających się w Polsce, m.in. Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera i Festiwalu Kultury Żydowskiej w  Krakowie (fot. Adrian Grycuk).

 

 Neil Gregory-Eaves

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie na rynku nieruchomości. Kierował firmą  Colliers w Europie Środkowej i Wschodniej. Odpowiada za 2 miliardy euro  wolumenu  zamkniętych transakcji inwestycyjnych. Pilotował jedne z większych  i  ważniejszych transakcji w regionie (zdjęcie źródło: http://www.colliers.com/neil.gregory-eaves).

 

Patricia Kenner

Patricia Kenner, prezes Indian Trail Charitable Foundation w Nowym Jorku, organizacji zajmującej się działalnością filantropijną.  Prezes firmy przewozowej Campus Coach, założonej w 1927 roku przez jej ojca.

 

Piotr Chomczynski and Judith Heiny


Darczyńcy instytucjonalni: 

 

 

 

Aquarius Fund, zarządzający aktywami grupy spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej, działa od roku 2012. 

Strategia inwestycyjna przewiduje pełnienie roli aktywnego inwestora i partnera w spółkach portfelowych.  Głównym celem Aquarius Fund jest nadzorowanie realizacji strategii i działań firm z grupy kapitałowej, działających w branży deweloperskiej i handlowej (retail).


Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka powstała w 1993 roku. Od wielu lat jest największą, niezależną polską kancelarią prawniczą. Kancelaria ma swoją siedzibę w Warszawie i biura w Poznaniu, Wrocławiu i Łodzi. Liczący ponad 120 osób zespół prawników i doradców podatkowych świadczy usługi klientom ze wszystkich branż gospodarki, w zakresie 30 specjalizacji prawa.

Szeroka sieć powiązań i relacji z kancelariami zagranicznymi pozwala na doradztwo zarówno dla polskich firm zainteresowanych operowaniem na rynku międzynarodowym, jak i firm zagranicznych planujących inwestycje w Polsce.

Wśród przedsiębiorstw obsługiwanych przez kancelarię Domański Zakrzewski Palinka są firmy polskie i zagraniczne, zarówno z sektora MŚP, jak i międzynarodowe korporacje.

W 2013 roku kancelaria DZP znalazła się w ścisłej czołówce rankingu kancelarii prawniczych dziennika Rzeczpospolita zajmując II miejsce pod względem liczby adwokatów i radców prawnych oraz III miejsce w kategorii ogólnej liczby prawników.

Od wielu lat eksperci z kancelarii DZP są także rekomendowani i wysoko pozycjonowani przez międzynarodowe publikacje specjalistyczne m.in.: Legal 500, Chambers & Partners, PLC Which Lawyer?, IFLR 1000.

Więcej informacji na stronie: http://www.dzp.pl/

 


Grupa Eastbridge jest prywatną firmą inwestycyjną działającą w krajach CEE, CIS i Stanach Zjednoczonych. Grupa inwestuje głównie na rynku dóbr konsumpcyjnych i nieruchomości komercyjnych.

Więcej informacji na stronie: http://www.eastbridgegroup.com/web/guest

 


 Działająca od 1996 roku Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy wspiera w imieniu Banku prace na rzecz dobra publicznego w obszarach tematycznych takich jak: edukacja, rozwój lokalny i ochrona dziedzictwa kulturowego. Realizowane przez nią działania obejmują m.in. program edukacji finansowej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Moje Finanse organizowany wspólnie z NBP i Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości; Wolontariat Pracowniczy (program zaangażowania pracowników Citi Handlowy w wybrane przedsięwzięcia społeczne), konkursy: Mikroprzedsiębiorca Roku i o Nagrodę Banku Handlowego w Warszawie SA za szczególny wkład w rozwój nauki w sferze ekonomii i finansów oraz Nagrodę im. prof. Aleksandra Gieysztora za osiągnięcia w dziedzinie ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego.

Więcej informacji na stronie: http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/index.htm


 

Latham & Watkins jest jednym z największych dostawców usług prawniczych pro bono na świecie. Od roku 2000 przeznaczyliśmy pond 3.7 miliona godzin bezpłatnych usług prawniczych dla środowisk potrzebujących i dla sektora non-profit, łącznie o wartości około 1.2 miliarda dolarów. Usługi pro bona są integralną częścią praktyki firmy Latham & Watkins a nasi prawnicy angażują się w sprawy probono niemalże w każdej dziedzinie interesu publicznego.

 


 

Warszawskie biuro jest częścią globalnej firmy prawniczej Linklaters, zatrudniającej ponad 2600 prawników w 29 biurach w 20 jurysdykcjach na świecie. Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną, łącząc światowe doświadczenie z gruntowną znajomością polskiego prawa i uwarunkowań gospodarczych. Główne obszary specjalizacji firmy to: prawo handlowe, sprawy korporacyjne, w tym fuzje i przejęcia, private equity, własność intelektualna, prawo konkurencji, podatki, prawo pracy, prawo energetyczne i telekomunikacyjne, prawo UE, bankowość i rynki kapitałowe, nieruchomości, restrukturyzacja, jak również spory sądowe i arbitraż. Kancelaria zatrudnia obecnie około 60 prawników (w tym sześciu wspólników), z których większość to polscy radcowie prawni i adwokaci, pozostali to prawnicy zagraniczni posiadający angielskie, amerykańskie i szwedzkie uprawnienia do wykonywania zawodu. Od wielu lat niezależni analitycy, w tym Chambers Global oraz Legal 500 EMEA, umieszczają warszawskie biuro Linklaters w czołówce międzynarodowych firm prawniczych działających w Polsce.

Więcej informacji na stronie: http://www.linklaters.com


Reesco Sp. z o.o. jest specjalistyczną firmą z sektora budownictwa i nieruchomości świadczącą usługi zarówno na rynku polskim jaki i międzynarodowym w zakresie aranżacji wnętrz komercyjnych, projektowania branżowego, doradztwa technicznego oraz zarządzaniem przedsięwzięciami budowlanymi. Dynamiczny rozwój spółki utworzonej na bazie polskiego kapitału trwa nieprzerwanie od momentu jej założenia w 2010 roku. Głównym celem działania firmy jest zapewnienie najlepszej obsługi na każdym etapie przedsięwzięcia inwestycyjnego. Priorytetem działania firmy jest wniesienie wartości dodanej do działalności klientów poprzez wykorzystanie posiadanej wiedzy, a także wdrożenie własnych, wypracowanych standardów działania.

Reesco przykłada bardzo dużą wagę do działania zgodnie z interesem społecznym uczestnicząc w wielu inicjatywach, jak np. pomoc przy realizacji Memoriału Wolnego Słowa czy też czynne uczestnictwo w zakresie działania Fundacji “I Want to Help” zajmującą się pomocą osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 Więcej informacji na stronie: www.reesco.pl

 


 

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy jest jedną z największych niezależnych polskich firm prawniczych, świadczącą doradztwo prawne dla polskich i międzynarodowych podmiotów gospodarczych, instytucji finansowych, a także dla organów administracji publicznej.

Obecnie w kancelarii jest ponad 100 prawników prowadzących obsługę klientów w języku polskim, angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, rosyjskim, czeskim i koreańskim.

Od wielu lat kancelaria Wardyński i Wspólnicy jest uznawana w Polsce za lidera w wielu dziedzinach prawa. Jej biura znajdują się w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie oraz Brukseli.

Kancelaria jest wydawcą Portalu Procesowego www.portalprocesowy.pl prezentującego aktualności

i analizy z tematyki postępowań sądowych, arbitrażowych i administracyjnych, oraz Portalu Transakcyjnego www.portaltransakcyjny.pl opisującego prawne aspekty transakcji fuzji i przejęć na polskim  rynku. Oba portale są dostępne w wersji polskiej i angielskiej.

Kancelaria jest też wydawcą aplikacji Wardyński+, pierwszej polskojęzycznej aplikacji o tematyce prawnej na iPada i Androida. Aplikacja jest dostępna bezpłatnie w App Store i Google Play.

Więcej informacji na stronie: http://www.wardynski.com.pl/


 

Weil istnieje od 1931 roku i jest obecnie jedną z najbardziej znanych międzynarodowych firm prawniczych na rynku, która zapewnia kompleksową obsługę prawną klientom instytucjonalnym oraz firmom działającym we wszystkich sektorach gospodarki.

Kancelaria prowadzi działalność o zasięgu globalnym. Weil, ze względu na zlokalizowanie swoich biur w najważniejszych światowych centrach finansowych oraz ich ścisłą współpracę w ramach międzynarodowych transakcji, zapewnia swoim klientom najwyższy standard obsługi prawnej i dzięki temu plasuje się w ścisłej czołówce firm prawniczych na świecie. W dwudziestu biurach Weil w Europie, Stanach Zjednoczonych i Azji pracuje ponad 1.200 prawników.

Warszawskie biuro kancelarii Weil rozpoczęło działalność już w roku 1991, należy więc do ścisłego grona najbardziej doświadczonych kancelarii prawnych świadczących usługi doradcze na rynku polskim. Obecnie zatrudnia około 70 prawników, w większości polskich radców prawnych i adwokatów, jak również prawników posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu w Stanach Zjednoczonych oraz w Wielkiej Brytanii. Praktyka Weil obejmuje w szczególności prawo bankowo-finansowe, prawo korporacyjne, fuzje i przejęcia, prawo rynków kapitałowych, prawo podatkowe oraz procesy i rozwiązywanie sporów. Możliwość korzystania przez biuro warszawskie z zasobów biur Weil w Londynie, Paryżu, Frankfurcie, Monachium, Pradze i Budapeszcie daje kancelarii wiodącą pozycję na rynku usług prawniczych w Europie.

Więcej informacji na stronie: http://www.weil.com/warsaw/

 


Wydawnictwo Poznańskie sp. z o.o., to oficyna, której tradycje sięgają lat pięćdziesiątych dwudziestego wieku, mająca ugruntowaną pozycję na rynku książki naukowej i popularnonaukowej oraz w środowisku akademickim w kraju i za granicą. Założone w 1956 r. w Poznaniu WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE Przedsiębiorstwo Państwowe publikowało literaturę naukową i popularnonaukową, poświęconą historii i współczesności Wielkopolski, Ziem Zachodnich i Północnych, problematyce niemieckiej, oraz współczesną literaturę piękną polską i obcą (głównie skandynawską i niemiecką), pamiętniki, wspomnienia, reportaże, szkice krytyczne i historycznoliterackie. Wśród pisarzy publikujących w Wydawnictwie znaleźli się Michał Choromański, Irena Dowgielewicz, Kazimiera Iłłakowiczówna, Arkady Fiedler, Eugeniusz Paukszta, Aleksander Rogalski, Edward Balcerzan, Przemysław Bystrzycki, Nikos Chadzinikolau, Jerzy Korczak, Stanisław Barańczak i wielu innych. Szczególną opiekę roztoczyło Wydawnictwo Poznańskie nad twórcami początkującymi, wydając w ciągu swej wieloletniej działalności ok. 150 debiutów.

Po przekształceniach ustrojowych w kraju Wydawnictwo Poznańskie uległo likwidacji w 1992 r. WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE Sp. z o.o. utworzone zostało w marcu 1993 r. z inicjatywy Wojewody Poznańskiego Włodzimierza Łęckiego i Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w nawiązaniu do tradycji Wydawnictwa Poznańskiego Przedsiębiorstwo Państwowe. Wydawało prace naukowe i popularnonaukowe, czasopisma naukowe, podręczniki akademickie i szkolne oraz literaturę pomocniczą dla nauczycieli. Głównym celem było promowanie środowiska naukowego Poznania i Wielkopolski. Wśród autorów Wydawnictwa Poznańskiego znaleźli się wybitni luminarze nauki polskiej,  m.in. Henryk Łowmiański, Jerzy Topolski, Andrzej F. Grabski, Jan Baszkiewicz, Gerard Labuda, Henryk Samsonowicz, Janusz Tazbir, Antoni Czubiński. Od 2012 r., po zakończeniu procesu całkowitej prywatyzacji, WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE Sp. z o.o. w nowej formule kontynuuje działalność publikując książki naukowe, popularnonaukowe i literaturę piękną.