Muzeum Historii Polski English

Partner strategiczny

Muzeum Historii Polski

Partnerzy

MSZ RP
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 NBP
UW

Partnerzy medialni

 Polskie Radio

Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego wyraża podziękowanie darczyńcom indywidualnym oraz instytucjonalnym za wsparcie udzielone w 2013 i 2014 roku, które pozwoliło na realizację celów statutowych Fundacji, w tym na przygotowanie projektów w ramach Roku Jana Karskiego.

 

Darczyńcy indywidualni:

 

Zygmunt A. Rolat 

Filantrop, działacz na rzecz kultury i dialogu polsko-żydowskiego, mecenas wydarzeń związanych z tematyką żydowską odbywających się w Polsce, m.in. Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera i Festiwalu Kultury Żydowskiej w  Krakowie (fot. Adrian Grycuk).

 

 

Neil Gregory-Eaves

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie na rynku nieruchomości. Kierował firmą  Colliers w Europie Środkowej i Wschodniej. Odpowiada za 2 miliardy euro  wolumenu  zamkniętych transakcji inwestycyjnych. Pilotował jedne z większych  i  ważniejszych transakcji w regionie (zdjęcie źródło: http://www.colliers.com/neil.gregory-eaves).

 

Patricia Kenner

Patricia Kenner, prezes Indian Trail Charitable Foundation w Nowym Jorku, organizacji zajmującej się działalnością filantropijną.  Prezes firmy przewozowej Campus Coach, założonej w 1927 roku przez jej ojca.

 

Piotr Chomczynski and Judith Heiny


Darczyńcy instytucjonalni: 

 

 

 

Aquarius Fund, zarządzający aktywami grupy spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej, działa od roku 2012. 

Strategia inwestycyjna przewiduje pełnienie roli aktywnego inwestora i partnera w spółkach portfelowych.  Głównym celem Aquarius Fund jest nadzorowanie realizacji strategii i działań firm z grupy kapitałowej, działających w branży deweloperskiej i handlowej (retail).


Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka powstała w 1993 roku. Od wielu lat jest największą, niezależną polską kancelarią prawniczą. Kancelaria ma swoją siedzibę w Warszawie i biura w Poznaniu, Wrocławiu i Łodzi. Liczący ponad 120 osób zespół prawników i doradców podatkowych świadczy usługi klientom ze wszystkich branż gospodarki, w zakresie 30 specjalizacji prawa.

Szeroka sieć powiązań i relacji z kancelariami zagranicznymi pozwala na doradztwo zarówno dla polskich firm zainteresowanych operowaniem na rynku międzynarodowym, jak i firm zagranicznych planujących inwestycje w Polsce.

Wśród przedsiębiorstw obsługiwanych przez kancelarię Domański Zakrzewski Palinka są firmy polskie i zagraniczne, zarówno z sektora MŚP, jak i międzynarodowe korporacje.

W 2013 roku kancelaria DZP znalazła się w ścisłej czołówce rankingu kancelarii prawniczych dziennika Rzeczpospolita zajmując II miejsce pod względem liczby adwokatów i radców prawnych oraz III miejsce w kategorii ogólnej liczby prawników.

Od wielu lat eksperci z kancelarii DZP są także rekomendowani i wysoko pozycjonowani przez międzynarodowe publikacje specjalistyczne m.in.: Legal 500, Chambers & Partners, PLC Which Lawyer?, IFLR 1000.

Więcej informacji na stronie: http://www.dzp.pl/

 


Grupa Eastbridge jest prywatną firmą inwestycyjną działającą w krajach CEE, CIS i Stanach Zjednoczonych. Grupa inwestuje głównie na rynku dóbr konsumpcyjnych i nieruchomości komercyjnych.

Więcej informacji na stronie: http://www.eastbridgegroup.com/web/guest

 


 Działająca od 1996 roku Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy wspiera w imieniu Banku prace na rzecz dobra publicznego w obszarach tematycznych takich jak: edukacja, rozwój lokalny i ochrona dziedzictwa kulturowego. Realizowane przez nią działania obejmują m.in. program edukacji finansowej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Moje Finanse organizowany wspólnie z NBP i Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości; Wolontariat Pracowniczy (program zaangażowania pracowników Citi Handlowy w wybrane przedsięwzięcia społeczne), konkursy: Mikroprzedsiębiorca Roku i o Nagrodę Banku Handlowego w Warszawie SA za szczególny wkład w rozwój nauki w sferze ekonomii i finansów oraz Nagrodę im. prof. Aleksandra Gieysztora za osiągnięcia w dziedzinie ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego.

 

Więcej informacji na stronie: http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/index.htm


 

Warszawskie biuro jest częścią globalnej firmy prawniczej Linklaters, zatrudniającej ponad 2600 prawników w 29 biurach w 20 jurysdykcjach na świecie. Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną, łącząc światowe doświadczenie z gruntowną znajomością polskiego prawa i uwarunkowań gospodarczych. Główne obszary specjalizacji firmy to: prawo handlowe, sprawy korporacyjne, w tym fuzje i przejęcia, private equity, własność intelektualna, prawo konkurencji, podatki, prawo pracy, prawo energetyczne i telekomunikacyjne, prawo UE, bankowość i rynki kapitałowe, nieruchomości, restrukturyzacja, jak również spory sądowe i arbitraż. Kancelaria zatrudnia obecnie około 60 prawników (w tym sześciu wspólników), z których większość to polscy radcowie prawni i adwokaci, pozostali to prawnicy zagraniczni posiadający angielskie, amerykańskie i szwedzkie uprawnienia do wykonywania zawodu. Od wielu lat niezależni analitycy, w tym Chambers Global oraz Legal 500 EMEA, umieszczają warszawskie biuro Linklaters w czołówce międzynarodowych firm prawniczych działających w Polsce.

Więcej informacji na stronie: http://www.linklaters.com


Reesco Sp. z o.o. jest specjalistyczną firmą z sektora budownictwa i nieruchomości świadczącą usługi zarówno na rynku polskim jaki i międzynarodowym w zakresie aranżacji wnętrz komercyjnych, projektowania branżowego, doradztwa technicznego oraz zarządzaniem przedsięwzięciami budowlanymi. Dynamiczny rozwój spółki utworzonej na bazie polskiego kapitału trwa nieprzerwanie od momentu jej założenia w 2010 roku. Głównym celem działania firmy jest zapewnienie najlepszej obsługi na każdym etapie przedsięwzięcia inwestycyjnego. Priorytetem działania firmy jest wniesienie wartości dodanej do działalności klientów poprzez wykorzystanie posiadanej wiedzy, a także wdrożenie własnych, wypracowanych standardów działania.

Reesco przykłada bardzo dużą wagę do działania zgodnie z interesem społecznym uczestnicząc w wielu inicjatywach, jak np. pomoc przy realizacji Memoriału Wolnego Słowa czy też czynne uczestnictwo w zakresie działania Fundacji “I Want to Help” zajmującą się pomocą osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 Więcej informacji na stronie: www.reesco.pl

 


 

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy jest jedną z największych niezależnych polskich firm prawniczych, świadczącą doradztwo prawne dla polskich i międzynarodowych podmiotów gospodarczych, instytucji finansowych, a także dla organów administracji publicznej.

Obecnie w kancelarii jest ponad 100 prawników prowadzących obsługę klientów w języku polskim, angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, rosyjskim, czeskim i koreańskim.

Od wielu lat kancelaria Wardyński i Wspólnicy jest uznawana w Polsce za lidera w wielu dziedzinach prawa. Jej biura znajdują się w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie oraz Brukseli.

Kancelaria jest wydawcą Portalu Procesowego www.portalprocesowy.pl prezentującego aktualności

i analizy z tematyki postępowań sądowych, arbitrażowych i administracyjnych, oraz Portalu Transakcyjnego www.portaltransakcyjny.pl opisującego prawne aspekty transakcji fuzji i przejęć na polskim  rynku. Oba portale są dostępne w wersji polskiej i angielskiej.

Kancelaria jest też wydawcą aplikacji Wardyński+, pierwszej polskojęzycznej aplikacji o tematyce prawnej na iPada i Androida. Aplikacja jest dostępna bezpłatnie w App Store i Google Play.

Więcej informacji na stronie: http://www.wardynski.com.pl/


 

Weil istnieje od 1931 roku i jest obecnie jedną z najbardziej znanych międzynarodowych firm prawniczych na rynku, która zapewnia kompleksową obsługę prawną klientom instytucjonalnym oraz firmom działającym we wszystkich sektorach gospodarki.

Kancelaria prowadzi działalność o zasięgu globalnym. Weil, ze względu na zlokalizowanie swoich biur w najważniejszych światowych centrach finansowych oraz ich ścisłą współpracę w ramach międzynarodowych transakcji, zapewnia swoim klientom najwyższy standard obsługi prawnej i dzięki temu plasuje się w ścisłej czołówce firm prawniczych na świecie. W dwudziestu biurach Weil w Europie, Stanach Zjednoczonych i Azji pracuje ponad 1.200 prawników.

Warszawskie biuro kancelarii Weil rozpoczęło działalność już w roku 1991, należy więc do ścisłego grona najbardziej doświadczonych kancelarii prawnych świadczących usługi doradcze na rynku polskim. Obecnie zatrudnia około 70 prawników, w większości polskich radców prawnych i adwokatów, jak również prawników posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu w Stanach Zjednoczonych oraz w Wielkiej Brytanii. Praktyka Weil obejmuje w szczególności prawo bankowo-finansowe, prawo korporacyjne, fuzje i przejęcia, prawo rynków kapitałowych, prawo podatkowe oraz procesy i rozwiązywanie sporów. Możliwość korzystania przez biuro warszawskie z zasobów biur Weil w Londynie, Paryżu, Frankfurcie, Monachium, Pradze i Budapeszcie daje kancelarii wiodącą pozycję na rynku usług prawniczych w Europie.

Więcej informacji na stronie: http://www.weil.com/warsaw/