Muzeum Historii Polski English

Partner strategiczny

Muzeum Historii Polski

Partnerzy Roku Karskiego

MSZ RP
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 NBP
UW

Partnerzy medialni Roku Karskiego

 Polskie Radio

Nagroda “Spirit of Jan Karski” 

Honorowa Nagroda za obronę godności i praw człowieka, za odwagę cywilną i podejmowanie działań w duchu uniwersalnych wartości, którymi kierował się Jan Karski. Wyróżnienie przyznawane jest przez Fundację Edukacyjną Jana Karskiego wraz z amerykańską Jan Karski Educational Foundation.

Patronem jest legendarny emisariusz Polskiego Państwa Podziemnego, dwukrotnie odznaczony za męstwo orderem Virtuti Militari. Po II wojnie światowej profesor jezuickiego Uniwersytetu Georgetown w Waszyngtonie. Uhonorowany przez Izraelczyków tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, przez Polaków Orderem Orła Białego, a przez Amerykanów – Prezydenckim Medalem Wolności.

Spirit of Jan Karski Award ma inspirować do działania w duchu Karskiego i rozpowszechniać wiedzę o jego dziedzictwie.

Dotychczas uhonorowano: 

                     Samantha Powers               Senator John McCain           Nicholas Kristof                      Peter F. Krogh                         Maria Kalesnikava      

2021: Maria Kalesnikava - charyzmatyczna liderka białoruskich protestów przeciwko dyktaturze Łukaszenki. Występuje aktywnie w obronie wolności, godności i prawa społeczeństwa białoruskiego do życia w kraju wolnym i suwerennym. Obecnie znajduje się w areszcie pod zarzutem publicznego wzywania do przejęcia władzy i siłowego obalenia ładu konstytucyjnego. Odważna, szlachetna, gotowa do poświęcenia się w służbie narodowi w obronie jego praw i godności.

2019: Prof. Peter F. Krogh, emerytowany dziekan Szkoły Służby Zagranicznej Uniwersytetu Georgetown w Waszyngtonie - za edukację tysięcy adeptów dyplomacji oraz tysięcy widzów programów telewizyjnych, które tworzył, oraz uwrażliwienie ich na konieczność zapobiegania przemocy w konfliktach i promowania relacji opartych na wzajemnych szacunku.

2016: Nicholas Kristof, dziennikarz New York Times’a i dwukrotny laureat nagrody Pulitzera – za nieustającą działalność na rzecz wzrostu świadomości społecznej w kwestii kryzysów humanitarnych na całym świecie.  

2014: Senator Stanów Zjednoczonych John McCain – za odwagę i przewodnictwo w sprzeciwianiu się na forum publicznym wobec międzynarodowych aktów agresji. 

2013: Samantha Power, Ambasador Stanów Zjednoczonych przy ONZ – za przykładną działalność na rzecz zapobiegania ludobójstwu. 

2012: Ewa Junczyk-Ziomecka, była Konsul Generalna Rzeczypospolitej Polski w Nowym Jorku – za promowanie działalności na rzecz poprawienia stosunków między społecznością polskich Katolików i Żydów na całym świecie.