Muzeum Historii Polski English

Partner strategiczny

Muzeum Historii Polski

Partnerzy Roku Karskiego

MSZ RP
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 NBP
UW

Partnerzy medialni Roku Karskiego

 Polskie Radio

Sejm ustanowił Rok Jana Karskiego w 2014 roku

zdjęcie autorstwa Anny Jastrzębskiej-Wysockiej, Baker&McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy zdjęcie autorstwa Anny Jastrzębskiej-Wysockiej, Baker&McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy

Dzisiaj Sejm RP ustanowił rok 2014 Rokiem Jana Karskiego. W 2014 roku przypada 100 rocznica urodzin Jana Karskiego – emisariusza Polskiego Państwa Podziemnego, autora raportów z okupowanej Polski, kawalera Orderu Orła Białego, honorowego obywatela Izraela.

Starania o ustanowienie Roku Karskiego rozpoczął Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski składając wniosek do Marszałek Sejmu RP. Wniosek poparły wszystkie kluby poselskie. Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego wsparła starania MSZ i skierowała list poparcia dla ustanowienia Roku Karskiego w stulecie Jego urodzin na ręce Iwony Śledzińskiej - Katarasińskiej, przewodniczącej sejmowej Komisji Kultury.

„Chciałbym skierować słowa podziękowania do Pana Ministra Radosława Sikorskiego za jego inicjatywę oraz do wszystkich posłów do Sejmu RP za ustanowienie Roku Jana Karskiego. To kolejny krok umacniania pamięci o dziedzictwie Karskiego, który prowadzi do uczynienia jego dokonań międzynarodowym symbolem obywatelskiej odpowiedzialności,” powiedział Andrzej Rojek, przewodniczący Rady Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego.

Podejmując dyskusję nad projektem uchwały podczas debaty plenarnej 3 grudnia br. posłowie podkreślili wagę odpowiedniego upowszechniania wiedzy o historii i wartościach, które reprezentował  Jan Karski, nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Jak podkreśliła posłanka I. Śledzińska-Katarasińska: „Jan Karski był postacią wyjątkową, wybitną”. Poseł Andrzej Dąbrowski mówił: „Jan Karski jest bohaterem ludzkości, a jego dziedzictwo ma niezwykłe znaczenie dla ludzi w Polsce i na świecie”.

Rok Jana Karskiego – kluczowe wydarzenia

Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego planuje organizację i udział w szeregu inicjatyw w Polsce i poza jej granicami, które będą ogniskować się na historycznych i współczesnych wnioskach wypływających z wojennej misji Karskiego m.in. w kontekście doktryny ONZ Responsibility to Protect  (Odpowiedzialności za Ochronę), określającej odpowiedzialność jednostek, organizacji i państw za ochronę ludności cywilnej podczas konfliktów zbrojnych, ludobójstwa, czystek etnicznych bądź religijnych.

Główne inicjatywy Roku Jana Karskiego:

  • Międzynarodowa konferencja w Warszawie (listopad 2014) poświęconą historycznej roli Jana Karskiego, zmieniającej się  funkcji pamięci w życiu narodów oraz pojmowaniu kwestii ludobójstwa przez społeczność międzynarodową  we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Muzeum Historii Polski,
  • Konferencja w partnerstwie z Uniwersytetem Georgetown w Waszyngtonie w kwietniu 2014 roku oraz z Uniwersytetem Loyola w Chicago we wrześniu 2014 roku,
  • Wybicie serii monet poświęconych Janowi Karskiemu przez Narodowy Bank Polski,
  • Wspólny projekt z Polskim Instytutem Dyplomacji: „Responsibility to Protect w teorii i praktyce dyplomacji”, skierowany do młodych dyplomatów z Polski, Czech, Szwecji i Niemiec,
  • Dni Karskiego w wielu miastach organizowane przez Muzeum Historii Polski. Fundacja jest partnerem Dni Karskiego

 

Wydawnictwo Poznańskie zapowiedziało wydanie zasadniczej pracy akademickiej Jana Karskiego pt. „Wielkie Mocarstwa Wobec Polski 1918-1945 r.”, a Wydawnictwo ZNAK wznowienie „Tajnego Państwa” Jana Karskiego. Obydwie publikacje ukażą się na wiosnę 2014 roku.

„Fundacja zorganizuje i weźmie udział w szeregu inicjatyw, które nie tylko pokażą historyczną doniosłość postaci Jana Karskiego, ale również wskażą uniwersalny i współczesny wymiar jego dziedzictwa. Program stypendialny Fundacji jest tego najlepszym przykładem,” powiedział Wojciech Białożyt, dyrektor Fundacji.

Program Stypendialny Jana Karskiego

W 2014 roku Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego planuje powołanie Programu Stypendialnego, którego patronem będzie Jan Karski. Program przeznaczony będzie dla studentów i absolwentów polskich uczelni ponadprzeciętnie zainteresowanych sprawami publicznymi oraz chcących realizować swoje cele zawodowe w Polsce zgodnie ze standardami służby publicznej uosabianymi przez Jana Karskiego.

Jan Karski – dyplomata i absolwent Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, oficer i emisariusz Polskiego Państwa Podziemnego oraz ceniony wykładowca Uniwersytetu Georgetown – jest inspiracją dla Fundacji we wspieraniu utalentowanych młodych Polaków chcących zdobywać wiedzę na najlepszych uniwersytetach w USA.

Partnerem strategicznym Fundacji jest Muzeum Historii Polski, realizującym program „Jan Karski. Niedokończona Misja”. Fundacja współpracuje i cieszy się wsparciem Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.