Muzeum Historii Polski English

Partner strategiczny

Muzeum Historii Polski

Partnerzy Roku Karskiego

MSZ RP
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 NBP
UW

Partnerzy medialni Roku Karskiego

 Polskie Radio

Relacja Andrzeja Fąfary z pobytu na stypendium ufundowanym przez Fundację Edukacyjną Jana Karskiego - Georgetown Leadership Seminar 2015

Relacja Andrzeja Fąfary z pobytu na stypendium ufundowanym przez Fundację Edukacyjną Jana Karskiego - Georgetown Leadership Seminar 2015

Andrzej Fąfara – ekonomista i dyplomata. Urodzony  30 stycznia 1980 r. w Nowym Sączu. Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza w Nowym Sączu. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz doktoranckie w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W trakcie studiów przebywał na stypendium w Hochschule Anhalt w Bernburgu (Niemcy). Jest również absolwentem Akademii Dyplomatycznej w Warszawie oraz Centrum Polityki Bezpieczeństwa w Genewie.

Po ukończeniu studiów pracował w firmach prywatnych na stanowiskach ds. handlu międzynarodowego. Od roku 2006 jest etatowym pracownikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie, gdzie pracował m. in. w Wydziale ds. Analiz i Polityki Handlowej Departamentu Zagranicznej Polityki Ekonomicznej oraz w Wydziale ds. Obsługi Merytorycznej Sekretariatu Ministra Spraw Zagranicznych. Od 2010 r. pierwszy sekretarz, a następnie radca w Referacie Politycznym Ambasady RP w Ottawie. Od sierpnia 2014 r. Zastępca Ambasadora oraz Kierownik Referatu Politycznego ottawskiej placówki. W czerwcu 2014 r. wybrany najlepiej zapowiadającym się dyplomatą w kanadyjskim korpusie dyplomatycznym wg ankiety tygodnika Embassy, Canada's Foreign Policy Newsweekly. W 2015 roku wybrany na jednego z dwóch stypendystów Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego biorących udział w prestiżowym Georgetown Leadership Seminar w Waszyngtonie.

Relacja z Georgetown

Waszyngton Dystrykt Columbia. To właśnie w tym mieście, od czasów wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych, zapadały decyzje, które wpływały na bieg historii bez mała całego świata. Tak jest do dziś. To tutaj spotkać można najważniejszych przywódców z całego świata, czołowych polityków, przedsiębiorców i przedstawicieli środowisk akademickich. W takim otoczeniu od lat funkcjonuje Georgetown University z elitarną Georgetown School of Foreign Service, jedną z najlepszych szkół polityki zagranicznej i stosunków międzynarodowych USA, swoistym West Point amerykańskiej dyplomacji.

To był ogromny zaszczyt móc pojechać w to miejsce, by uczestniczyć w prestiżowym Georgetown Leadership
Seminar 2015. Pobyt w Waszyngtonie był niezwykłym przeżyciem. Dla mnie, jako dyplomaty stanowił bowiem niezwykłą okazję do zdobycia bezcennej wiedzy oraz doświadczenia ważnego w dalszej pracy w polskiej służbie zagranicznej. Program był bardzo intensywny i zawierał wiele fascynujących elementów, prowadzonych przez czołowe osobistości amerykańskiego życia politycznego, dziennikarskiego i naukowego. Wśród nich przewijały się m. in. takie nazwiska jak: Madeleine Albright, Chuck Hagel, E.J. Dionne, Joel Hellman czy Peter Krough. Również grupa uczestników była wyjątkowa. Z całego świata zjechało doborowe grono nie tylko dyplomatów, lecz również dziennikarzy, przedstawicieli think-tanków, organizacji pozarządowych oraz sektora prywatnego.

Zajęcia obejmowały cykl wykładów i dyskusji na temat najważniejszych wyzwań współczesnego świata. Wśród tematów znalazły się m. in. kwestie globalizacji we współczesnym świecie, polityki zagranicznej i bezpieczeństwa USA, cyberbezpieczeństwa, czy też zmian klimatycznych. Całość uzupełniona była spotkaniami z zaproszonymi gośćmi w ciekawych miejscach na mapie Waszyngtonu jak Bank Światowy, Cosmos Club, czy modernistyczny budynek Ambasady Szwecji. Tydzień zakończył się spotkaniem absolwentów GLS, umożliwiając nam poznanie oraz nawiązanie kontaktów z ludźmi, którzy tworzyli ten program od 1982 roku. Całość zwieńczona została kolacją, w trakcie której przemówienie nt. sytuacji na Bliskim Wschodzie wygłosił minister spraw zagranicznych Jordanii, również jeden z absolwentów.

A to wszystko dzięki Janowi Karskiemu i Fundacji Edukacyjnej jego imienia, która chcąc kształcić młodych leaderów zgodnie z zasadami wyznawanymi przez wielkiego polskiego bohatera, ufundowała stypendium na udział w seminarium. Z ogromną dumą spoglądam również na postać Profesora, która jest powszechnie znana i szanowana na Georgetown University. Wyrazem tego jest nie tylko ławeczka jego imienia znajdująca się w uroczym zakątku kampusu, lecz również wspomnienia pracowników i studentów Georgetown School of Foreign Service, której potęgę Jan Karski współtworzył.

Dla mnie pobyt na Georgetown był nie tylko niezwykłą przygodą lecz również wyjątkową możliwością zdobycia wiedzy, umiejętności i doświadczenia. Dzięki nim mam nadzieję kontynuować służbę w polskiej dyplomacji i sumiennie, z oddaniem i zaangażowaniem, pracować dla dobra swojego kraju... jak Karski.

 

Andrzej Fąfara