Muzeum Historii Polski English

Partner strategiczny

Muzeum Historii Polski

Partnerzy Roku Karskiego

MSZ RP
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 NBP
UW

Partnerzy medialni Roku Karskiego

 Polskie Radio

Publikacja tegorocznej edycji książki „Miejsce urodzenia"

Publikacja tegorocznej edycji książki „Miejsce urodzenia

Książka „Miejsce urodzenia. Historie lokalne spisane przez uczennice i uczniów Akademii Młodego Obywatela im. Jana Karskiego, 2022 rok.”

Tę książkę napisała młodzież klas VII i VIII z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cisiu, Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Hadynowie oraz Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Starej Błotnicy.

Wcześniej ta ponad 60-osobowa grupa uczniów i uczennic wzięła udział w programie Akademia Młodego Obywatela im. Jana Karskiego 2022 r. zorganizowanego przez Fundację Edukacyjną Jana Karskiego. Uczniowie i uczennice uczestniczyli w warsztatach o prawach człowieka, uczyli się nowoczesnego patriotyzmu, rozmawiali o uchodźcach i migrantach, ćwiczyli przeprowadzanie wywiadu historycznego. W Warszawie odwiedzali świątynie i miejsca kultu różnych wyznań, zapoznając się z dziedzictwem kulturowym Rzeczypospolitej. Byli w muzeach i gmachu Sądu Najwyższego.

Ukoronowaniem ich pracy jest ta książka, zawierająca wywiady, przeprowadzone przez młodzież z osobami starszymi, rodzicami, kolegami. Młodzież miała do wyboru dwa tematy: trudne doświadczenia historyczne w życiu swojej społeczności (rozmowa o: II wojnie światowej, wojnie w Ukrainie, pandemii COVID-19, strajkach, problemach na granicy polsko-białoruskiej czy uchodźcach) oraz spotkanie z innym „obcym”.

Jednym z celów, który nam przyświecał, była próba zbliżenia dwóch, a nawet trzech pokoleń wokół doświadczeń historycznych, wokół własnych i cudzych przeżyć. Z jednej strony młodego człowieka, z drugiej – osoby doświadczonej przez los. Co one mogą sobie dać, czy ta rozmowa ich zbliży, czy oddali, co zapamiętają i jak zapamiętają? A może kiedyś powrócą do tej książki?

Zapraszamy do lektury.

książka-miejsce-urodzenia-2022.pdf

Projekt współfinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra 2022 r.