Muzeum Historii Polski English

Partner strategiczny

Muzeum Historii Polski

Partnerzy

MSZ RP
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 NBP
UW

Partnerzy medialni

 Polskie Radio
 TVP

Ogłoszono nazwiska stypendystów GLS 2017

Magdalena Brzozowska i Piotr Zygadło, tegoroczni stypendyści Fundacji Magdalena Brzozowska i Piotr Zygadło, tegoroczni stypendyści Fundacji

Magdalena Brzozowska i Piotr Zygadło zostali laureatami stypendium Georgetown Leadership Seminar 2017, organizowanego przez Fundację. To już szósta i siódma osoba, która pojedzie do Waszyngtonu na prestiżowe seminarium organizowane przez Uniwersytet Georgetown, na którym Jan Karski wykładał przez czterdzieści lat. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpiło 31 sierpnia na spotkaniu „Karski dla liderów”, zorganizowanym przez Fundację we współpracy z Żydowskim Instytutem Historycznym w ramach festiwalu Warszawa Singera.

 

Magdalena Brzozowska

Prawnik, od lat zajmuje się prawami człowieka. Od 2001 roku w Ministerstwie Sprawiedliwości, obecnie na stanowisku Głównego Specjalisty ds. Postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka. Wcześniej specjalista ds. prawnych Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych RP w Afganistanie w ramach misji Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa pod auspicjami NATO. Współpracowała z przedstawicielami lokalnego wymiaru sprawiedliwości we wprowadzeniu reform prawnych. W Afganistanie zaangażowana w działania przeciwko przemocy oraz nadużyciom wobec kobiet, także związanymi z przestępstwami obyczajowymi. W 2011 roku odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi.

Piotr Zygadło

Ekonomista, europeista i politolog. Od 2006 roku urzędnik służby cywilnej, obecnie dyrektor Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych w Ministerstwie Rozwoju. Wcześniej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego jako zastępca dyrektora w Departamencie Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej. Absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Obronił pracę doktorską w dziedzinie nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej. Zafascynowany postacią Jana Karskiego, stawiającego w centrum swojej działalności człowieka i człowieczeństwo jako najwyższy cel. W pracy zawodowej, Jan Karski stanowi dla niego wzór apolitycznego urzędnika realizującego powierzoną mu misję dla dobra państwa.