Muzeum Historii Polski English

Partner strategiczny

Muzeum Historii Polski

Partnerzy Roku Karskiego

MSZ RP
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 NBP
UW

Partnerzy medialni Roku Karskiego

 Polskie Radio

Ogłoszenie zwycięzców programu stypendialnego Fundacji GLS 2022

Polscy stypendyści Fundacji wśród uczestników Georgetown Leadership Seminar w 2019 r. (w środku: była Sekreatarz Stanu Madeleine Albright) (zdj. udostepnione przez orgaznizatorów GLS 2019) Polscy stypendyści Fundacji wśród uczestników Georgetown Leadership Seminar w 2019 r. (w środku: była Sekreatarz Stanu Madeleine Albright) (zdj. udostepnione przez orgaznizatorów GLS 2019)

Mamy zaszczyt przedstawić państwu zwycięzców programu stypendialnego fundowanego przez Fundację Edukacyjna Jana Karskiego i Jan Karski Educational Foundation do uczestnictwa w prestiżowym Georgetown Leadership Seminar w Waszyngtonie, organizowanym przez Edmund A. Walsh School of Foreign Service na Uniwersytecie Georgetown, gdzie prof. Jan Karski wykładał przez prawie czterdzieści lat. Program odbędzie się w dniach 23-28 października br.

Tegoroczni stypendyści Fundacji to: Pani Sylwia Gregorczyk-Abram i Pani Elżbieta Kossowska.

Sylwia Gregorczyk-Abram jest adwokatką oraz działaczką społeczną. Jest zaangażowana w organizacje pozarządowe działające na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, ochrony praworządności oraz systemowych zmian w polskim systemie sprawiedliwości. Współtworzone przez nią organizacje pozarządowe – Komitet Obrony Sprawiedliwości i Wolne Sądy zajmują się monitorowaniem i archiwizowaniem przypadków wywierania politycznego nacisku na sędziów, adwokatów i radców oraz zapewnianie tym osobom pomocy prawnej. Przed sądami i trybunałami reprezentuje mniejszości narodowe i seksualne, ofiary przemocy, a także ofiary nadużyć Policji. Występuje przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w kluczowych postepowaniach dotyczących niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Wielokrotnie reprezentowała w postępowaniach sądowych sędziów Sądu Najwyższego, w tym Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego. Laureatka „Złotego Paragrafu” w kategorii najlepszy adwokat w Polsce, znalazła się też w rankingu Forbes „Najbardziej wpływowych kobiet w Polsce” za rok 2020. W uznaniu jej działalności prawniczej i publicznej, w 2021 r. została wybrana stypendystką Yale University w ramach programu The Maurice R. Greenberg World Fellows Program.

Elżbieta Kossowska jest menedżerką kultury, przez wiele lat związaną z takimi instytucjami i organizacjami, jak Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i Fundacją Edukacyjną Jana Karskiego. Od 2021 roku zaangażowana jako freelancer w projekty marketingowe w środowisku biznesowym: buduje markę i promuje nowe produkty i usługi. Jednak najważniejszą pracą w jej życiu zawodowym pozostaje Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN (2006-2020). Przez lata zajmowała się m.in. opracowaniem oryginalnej, pierwszej tego typu w Polsce, strategii fundraisingowej, łączącej amerykańskie podejście do finansowania instytucji kultury z szybko zmieniającą się rzeczywistością kulturalną i społeczną Polski, organizacją wydarzeń kulturalnych i wizerunkowych oraz komunikacją z darczyńcami i promocją. Ukończyła z wyróżnieniem nauki polityczne na Uniwersytecie Warszawskim.

W tym roku po raz pierwszy Komisja Rekrutacyjna przyznała stypendium kandydatce z Ukrainy, Gannie Bilokin z Kijowa, ufundowanym przez Fundację Polskiej Rady Biznesu.

Ganna Bilokin jest specjalistką ds. stosunków w Kijowskiej Miejskiej Administracji Państwowej z dwunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami, tworzeniu strategicznego planu i rozwoju komunikacji. Uzyskała magisterium na Kijowskim Uniwersytecie Narodowym im. Tarasa Szewczenki w Instytucie Stosunków Międzynarodowych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy ubiegali się o stypendium Fundacji na udział w GLS 2022. Komisja Kwalifikacyjna była pod wrażeniem Państwa osiągnięć i zachęca do składania wniosków w przyszłorocznej edycji.