Muzeum Historii Polski English

Partner strategiczny

Muzeum Historii Polski

Partnerzy Roku Karskiego

MSZ RP
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 NBP
UW

Partnerzy medialni Roku Karskiego

 Polskie Radio

Nabór do Programu Stypendialnego Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego rozpoczęty

Nabór do Programu Stypendialnego Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego rozpoczęty

Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego ogłasza konkurs na udział w

GEORGETOWN LEADERSHIP SEMINAR 2018

organizowany przez Edmund A. Walsh School of Foreign Service, Uniwersytetu Georgetown,
w którym uczył prof. Jan Karski. Jest to tygodniowe seminarium dla 35 przyszłych liderów z
całego świata, które odbędzie się w Waszyngtonie, DC pod koniec października 2018 r.

Główne cele seminarium:

Promowanie dialogu oraz interdyscyplinarnej współpracy międzynarodowej wśród
przyszłych światowych liderów;
Poszerzenie wiedzy uczestników na temat głównych problemów w procesie
kształtowania polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych
Nawiązywanie kontaktów i powiązań o kluczowym znaczeniu dla wzmocnienia
współpracy międzynarodowej i porozumienia wśród liderów społeczności globalnej.

Kandydaci:

Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego nominuje w 2018 roku dwóch polskich kandydatów. O udział w seminarium mogą ubiegać się pracownicy administracji rządowej i samorządowej
oraz organizacji świadczących usługi publiczne, liderzy organizacji pozarządowych działający
na szczeblu lokalnym, regionalnym bądź centralnym, jak również eksperci, menedżerowie i
dziennikarze.

Preferencje:

Preferowani będą kandydaci aktywnie działający zawodowo i społecznie w duchu idei
Jana Karskiego w następujących dziedzinach:
sprawy zagraniczne
stosunki międzynarodowe
nauki polityczne
bezpieczeństwo wewnętrzne i międzynarodowe
studia strategiczne i rozwiązywanie konfliktów

Kryteria formalne:
1. Wiek do 40 lat.
2. Polskie obywatelstwo, stałe zamieszkanie w Polsce
3. Wykształcenie pełne wyższe, co najmniej stopień magistra.
4. Stałe zatrudnienie w polskiej instytucji.
5. Doświadczenie zawodowe – minimum 5 lat.
6. Biegła znajomość języka angielskiego.
Warunki finansowe: Stypendium obejmuje pełne wyżywienie, zakwaterowanie,
ubezpieczenie zdrowotne oraz podróż do/z Waszyngtonu.

TERMIN ZGŁOSZEŃ: do 15.06.2018 Rozmowy rekrutacyjne dla osób zakwalifikowanych do
ostatniego etapu konkursu: przełom czerwca i lipca 2018.

REKRUTACJA: Zgłoszenie musi być wypełnione drukiem i powinno zawierać:
1. Formularz aplikacyjny:
a) kwestionariusz osobowy;
b) list motywacyjny
c) esej o Janie Karskim w języku polskim i angielskim
d) CV (curriculum vitae);
e) dwa listy rekomendacyjne w jęz. angielskim, najlepiej od
pracodawcy/zwierzchnika i opiekuna naukowego wysłane przez nich bezpośrednio
do Fundacji przed upływem terminu zgłoszeń.
2. Oryginał aktualnego zaświadczenia o zatrudnieniu.

* Prosimy zachować jedną kopię zgłoszenia ponieważ materiały otrzymane przez Fundację nie będą zwracane kandydatom. ** Nie jest wymagane tłumaczenie na język angielski.

Dokumenty aplikacyjne:

Ogłoszenie programu GLS 2018 (po polsku, pdf): ogloszenie-programu-gls-2018-pl.pdf

Aplikacja do programu GLS 2018 (po angielsku, pdf): gls2018-application-form.pdf

Aplikacja do programu GLS 2018 (po angielsku, plik edytowalny, MS Word): gls2018-application-form-en.doc

Pytania i odpowiedzi dotyczące programu GLS 2018 (po polsku, pdf): gls-2018-faq-pl.pdf

 

Formularz można także otrzymać pisząc na adres: kontakt@jankarski.net

Prosimy o wysłanie pełnego zgłoszenia pocztą na adres korespondencyjny:

Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego
ul. Nowogrodzka 68

02-014 Warszawa

Dla uzyskania pewności, że nie zostanie przekroczony termin nadsyłania zgłoszeń, można
równolegle wysłać dodatkową kopię zgłoszenia drogą e-mailową: kontakt@jankarski.net