Muzeum Historii Polski English

Partner strategiczny

Muzeum Historii Polski

Partnerzy Roku Karskiego

MSZ RP
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 NBP
UW

Partnerzy medialni Roku Karskiego

 Polskie Radio

“Młodzi i kompetentni” - ruszył nowy projekt Fundacji

“Młodzi i kompetentni” - ruszył nowy projekt Fundacji

We wrześniu rozpoczęliśmy w 4 szkołach podstawowych na Mazowszu realizację projektu “Młodzi i kompetentni”, który jest autorskim projektem edukacyjnym Fundacji. W ramach projektu uczniowie pod okiem trenerów doskonalą umiejętności m.in. komunikacji, sprawnego współdziałania, słuchania, publicznej autoprezentacji, pracy w grupie projektowej. Umiejętności te, wchodzące w skład tzw. “miękkich kompetencji”, uznawane są obecnie za przyszłościowe, będące odpowiedzią na niepewne czasy.

Program realizujemy w 4 szkołach z województwa mazowieckiego:

  • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie
  • Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Religi w Miedniewicach
  • Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Kamińskiego w Guzowie
  • Szkoła Podstawowa w Krzynowłodze Wielkiej

Z uwagi na sytuację pandemiczną szkoły w Guzowie i w Miedniewicach zdecydowały się realizować projekt w formie zdalnej - trenerów prowadzących grupy projektowe poprzez platformę internetową wspierają na miejscu nauczyciele ze szkoły.

 Koherentny i długofalowy

Pozostaniemy z uczniami przez długi czas. Aktywności programu, które rozpoczęły się we wrześniu tego roku, zakończą się wiosną 2021 roku. Ten czas wypełniony jest działaniami ukierunkowanymi na zdobywanie wiedzy i doświadczenia, na realizację własnych projektów. Nasi trenerzy prowadzą uczniów w dochodzeniu do celów, jednak nie dają im gotowych odpowiedzi. Pozostawienie sporej dozy odpowiedzialności i zaufania jest jednym z kluczowych aspektów naszej pracy z młodzieżą. Wierzymy, że tylko w taki sposób można skutecznie edukować.

Młodzi i Kompetentni” to cykl ponad 300 godzin warsztatów, których celem jest rozwój i wzmocnienie kompetencji społecznych oraz obywatelskich. - Jest to inny sposób spędzania czasu w szkole i nabywania umiejętności - lepszy od siedzenia w ławce. Możemy dowiedzieć się czegoś więcej o sobie – powiedział nam Rafał, uczeń Szkoły Podstawowej im. prof. Zbigniewa Religi w Miedniewicach, która została objęta projektem.

“Młodzi i Kompetentni” został podzielony na trzy bloki. W pierwszym uczniowie będą doskonalić kompetencje osobiste i społeczne: m.in. umiejętności wyrażania potrzeb własnych i zauważania ich u innych osób, pracę zespołową, a także negocjowanie. Drugi dotyczyć będzie kompetencji obywatelskich: rozumienia i poszanowania praw człowieka, konstruktywnego uczestnictwa w działaniach społeczności oraz rozumieniu tradycyjnych i nowych form mediów. Osobny blok stanowić będą realizowane przez samą młodzież projekty społeczne. Dzięki nim uczniowie nabędą doświadczenia z zakresu przedsiębiorczości, które pomogą im planować i zarządzać projektami, podejmować decyzje finansowe oraz swobodnie komunikować się z członkami zespołu.

Nauczyciele są ważni

Program rozpoczął się od szkoleń dla grona pedagogicznego szkół-uczestników projektu. Tematyka szkoleń objęła m.in. komunikację z młodzieżą powracającą do szkoły po przerwie wywołanej przymusową izolacją wynikającą z pandemii COVID-19. Szkoła była tą instytucją, na której szczególnie mocno odbiły się wszelkie problemy wynikające z pandemii.

Próbowaliśmy wzmocnić nauczycieli m.in. proponując im wyrobienie nawyku częstej wymiany doświadczeń w ramach swojej pracy, a także rozmowy z uczniami o ich indywidualnych potrzebach, tak aby wzmocnić poczucie bezpieczeństwa uczniów. 

Edukacja angażująca

Dyskusja, ćwiczenia w podgrupach, aktywności ruchowe, gry, po których następował etap refleksji i analizy - wszystkie te elementy angażujemy podczas realizacji scenariuszy, które stworzyliśmy na potrzeby naszego programu. Rozwijamy możliwości tkwiące w każdym z uczniów i staramy się, żeby wszyscy poczuli się w grupie bezpiecznie, dzięki czemu będą skłonni zaangażować się w jej działania. 

- Nauczyliśmy się, że nie warto postrzegać innych osób po wyglądzie - tylko po dobrym sercu i tym co ma w środku. Bardzo się cieszę, że mogę brać udział w tych zajęciach. Chciałabym, żeby było więcej takich warsztatów – dodaje Patrycja, uczennica Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Kamińskiego w Guzowie.

Jesteśmy na początku realizacji zadania, ale głos Patrycji - nie odosobniony - jest dla nas wyrazem dużego zaufania i oznaką, że do tej pory program spełnia pokładane w nim nadzieje. 

O realizacji informujemy na bieżąco na naszym Facebooku https://www.facebook.com/FundacjaKarskiego

FINANSE        

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030