Muzeum Historii Polski English

Partner strategiczny

Muzeum Historii Polski

Partnerzy Roku Karskiego

MSZ RP
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 NBP
UW

Partnerzy medialni Roku Karskiego

 Polskie Radio

Była prezydent Łotwy głównym mówcą na Gali Otwarcia biura AJC

Była prezydent Łotwy głównym mówcą na Gali Otwarcia biura AJC

Vaira Vike-Freiberga, była prezydent Łotwy będzie głównym mówcą na Gali Otwarcia biura AJC Central Europe, 27 marca 2017 roku.

American Jewish Committee (AJC) zaprosił dr Vaira Vike-Freiberga, Prezydent Łotwy w latach 1999-2007) do wygłoszenia wykładu inaugurującego z okazji otwarcia w Warszawie biura AJC Central Europe. Gala odbędzie się w poniedziałek 27 marca, w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.

Z tej okazji do Polski przyjedzie ponad 130 liderów AJC, którzy następnie odwiedzą sześć innych krajów europejskich, objętych zasięgiem biura. Na otwarciu organizatorzy spodziewają się ok. 500 gości: reprezentantów rządów, dyplomatów i przedstawicieli mediów z całej Europy.

Otwarcie biura było możliwe dzięki hojności pana Johna Shapiro, prezesa AJC oraz jego żony, dr Shonni Silverberg. „Bardzo się cieszymy, że prezydent Vaira Vike-Freiberga będzie głównym prelegentem naszej gali” – powiedział dyrektor AJC, David Harris. „Pani Prezydent jest serdecznym przyjacielem AJC od pierwszej wizyty w naszej siedzibie w 1999 r., która zapoczątkowała nasze długoletniego partnerstwo.”

W trakcie dwóch kadencji na urzędzie prezydenta Łotwy oraz obecnie, kiedy piastuje stanowisko przewodniczącej Klubu Madryckiego, największego światowego forum byłych głów państw i szefów rządów, pani prezydent Vaira Vike-Freiberga była i jest orędowniczką najwyższych ideałów demokracji, praw człowieka oraz demokratycznej transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej.

„Doceniamy jej pracę na rzecz demokratyzacji Łotwy i jej wysiłek zmierzający do przystąpienia kraju do Unii Europejskiej, jesteśmy wdzięczni za przyjaźń, jaką okazuje społeczności żydowskiej, za zaangażowanie w umacnianie relacji z Izraelem oraz dążenie do poszukiwania historycznej prawdy o losie Żydów na Łotwie w czasach nazistowskich, kiedy eksterminacji uległo dziewięćdziesiąt procent tej społeczności” – powiedział Harris.

Na dowód naszej przyjaźni i podzielania wspólnych wartości, w 2007 r. AJC uhonorował panią prezydent prestiżową nagrodą Madeline and Bruce Ramer Award for Diplomatic Excellence. Przyjmując nagrodę pani prezydent powiedziała: „Na kolejne 100 lat istnienia AJC życzę, aby spełniło się marzenie, które wszyscy Żydzi noszą w sercach – o pokoju w Izraelu.” W tym samym roku prezydent Vaira Vike-Freiberga przyznała Davidowi Harrisowi Order Trzech Gwiazd w klasie Komandora za jego wkład w udrażnianie współpracy pomiędzy Łotwą i USA.

AJC już od 1991 roku konsekwentnie wzywała rząd USA do uznania niepodległości krajów bałtyckich, a następnie wspierał ich dążenia do przystąpienia do NATO w 2002 r. Była to pierwsza i jedyna organizacja żydowska, która to robiła. Ustanowienie stałego regionalnego biura w Warszawie bazuje na dziesięcioleciach współpracy i pozwala organizacji pogłębić jej zaangażowanie w krajach Europy Środkowej.

AJC to jedna z najstarszych i największych międzynarodowych organizacji pozarządowych, reprezentujących społeczność żydowską, działająca także na rzecz przestrzegania praw człowieka i wartości demokratycznych. Jako globalna organizacja geopolityczna, traktuje priorytetowo wzmacnianie sojuszu transatlantyckiego, promocję integracji europejskiej oraz relacje pomiędzy UE a Izraelem. AJC posiada 22 biura w Stanach Zjednoczonych, a także biura w: Berlinie, Paryżu, Brukseli, Jerozolimie oraz Rzymie. Prowadzi też Africa Institute, Asia Pacific Institute oraz Arthur and Rochelle Belfer Institute for Latino and Latin American Affairs.

Oficjalna inauguracja działalności biura AJC Central Europe będzie miała miejsce w marcu w Warszawie. Swoim zasięgiem obejmie 7 krajów Unii Europejskiej: Czechy, Estonię, Węgry, Łotwę, Litwę, Słowację oraz Polskę.

 

Więcej informacji udziela Beata Tomczyk: beata.tomczyk@profile.com.pl, tel.: 663 39 28 77