Muzeum Historii Polski English

Partner strategiczny

Muzeum Historii Polski

Partnerzy Roku Karskiego

MSZ RP
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 NBP
UW

Partnerzy medialni Roku Karskiego

 Polskie Radio

2023 Georgetown Leadership Seminar

Logo Uniwersytetu Georgetown Logo Uniwersytetu Georgetown

Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego

ogłasza nabór do prestiżowego

GEORGETOWN LEADERSHIP SEMINAR 2023, organizowanego przez Edmund A. Walsh School of Foreign Service at Georgetown University, w której wykładał prof. Jan Karski. Jest to seminarium dla ok. 30  przyszłych liderów z całego świata, które odbędzie się w Waszyngtonie DC, w dniach 22-27 października 2023 r.

Więcej informacji https://gls.georgetown.edu/

 

Główne cele seminarium:

·       Promowanie dialogu oraz interdyscyplinarnej współpracy międzynarodowej wśród przyszłych światowych liderów

·       Poszerzenie wiedzy uczestników/uczestniczek na temat głównych problemów w procesie kształtowania polityki zagranicznej

·       Nawiązywanie kontaktów i powiązań o kluczowym znaczeniu dla wzmocnienia współpracy międzynarodowej i porozumienia wśród liderów/liderek społeczności globalnej

Kandydaci/Kandydatki:

O udział w seminarium mogą ubiegać się pracownicy administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji świadczących usługi publiczne, liderzy/liderki organizacji pozarządowych działający na szczeblu lokalnym, regionalnym bądź centralnym, jak również eksperci/ekspertki, menedżerowie/menadżerki i dziennikarze/dziennikarki.

Preferowani będą kandydaci/kandydatki aktywnie działający zawodowo i społecznie w duchu idei Jana Karskiego w następujących dziedzinach:

  • sprawy zagraniczne
  • stosunki międzynarodowe
  • działania polityczne i społeczne
  • bezpieczeństwo wewnętrzne i międzynarodowe
  • planowanie strategiczne

Kryteria formalne:

  • Wiek do 40 lat.
  • Wykształcenie pełne wyższe, co najmniej stopień magistra
  • Stałe zatrudnienie - preferowane
  • Doświadczenie zawodowe – minimum 5 lat
  • Biegła znajomość języka angielskiego

 Warunki finansowe:

Stypendium obejmuje koszty udziału w seminarium, pełne wyżywienie, zakwaterowanie, ubezpieczenie zdrowotne oraz podróż do/z Waszyngtonu, pokrywane przez Fundację Edukacyjną Jana Karskiego.

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ: do 25.07.2023 r.

Rozmowy rekrutacyjne dla osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu: sierpień/wrzesień 2023 r.

Zgłoszenie musi być wypełnione komputerowo i powinno zawierać:

1.Formularz aplikacyjny składający się z:

a) kwestionariusza osobowego

b) listu motywacyjnego

c) eseju o Janie Karskim w języku polskim i angielskim

d) CV (curriculum vitae)

e) dwa listy rekomendacyjne w jęz. angielskim, najlepiej od pracodawcy/zwierzchnika/ opiekuna naukowego wysłane przez nich bezpośrednio do Fundacji przed upływem terminu zgłoszeń.

f) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

2. Oryginał aktualnego zaświadczenia o zatrudnieniu.

* Prosimy zachować jedną kopię zgłoszenia ponieważ materiały otrzymane przez Fundację nie będą zwracane kandydatom.

** Nie jest wymagane tłumaczenie na język angielski.

Formularz aplikacyjny:

gls-2023-application.pdf

Formularz można także otrzymać pisząc na adres: kontakt@jankarski.net

Prosimy o wysłanie pełnego zgłoszenia pocztą na adres korespondencyjny:

Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego

ul. Nowogrodzka 68

02-014 Warszawa

Dla uzyskania pewności, że nie zostanie przekroczony termin nadsyłania zgłoszeń, można równolegle wysłać dodatkową kopię zgłoszenia drogą e-mailową: kontakt@jankarski.net

Tel: (48) 22 629 2259