Muzeum Historii Polski English

Partner strategiczny

Muzeum Historii Polski

Partnerzy Roku Karskiego

MSZ RP
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 NBP
UW

Partnerzy medialni Roku Karskiego

 Polskie Radio

Ewa Junczyk-Ziomecka

Prezes Zarządu Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego
Ewa Junczyk-Ziomecka

Ewa Junczyk-Ziomecka po powrocie z placówki dyplomatycznej objęła w dniu 19 stycznia 2015 r. funkcję Prezesa Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego.

Prawniczka, dziennikarka, od wielu lat zaangażowana w dialog polsko-żydowski. Od 2001 r. przez pięć lat pełniła funkcję dyrektora do spraw rozwoju i wicedyrektora nowo powstającego Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie, skąd przeszła do Kancelarii Prezydenta RP, gdzie w latach 2006-2010, najpierw jako podsekretarz a następnie sekretarz stanu, kierowała Biurem Inicjatyw Społecznych. Od 2010, przez blisko pięć lat jako Konsul Generalna RP kierowala polską placówką dyplomatyczną w Nowym Jorku. 

Za jej kadencji zainaugurowano w Stanach Zjednoczonych program Karski. Niedokończona Misja, utworzono polsko-amerykańską grupę Jan Karski Centennial Campaign, dzięki której polski emisariusz państwa podziemnego został  pośmiertnie uhonorowany najwyższym odznaczeniem cywilnym Stanów Zjednoczonych, Prezydenckim Medalem Wolności a Georgetown University Press opublikowało w USA - w 69 lat od pierwszego wydania -  książkę Karskiego "Tajne państwo". W Konsulacie Generalnym zainagurowano (2012) także doroczną  nagrodę Jan Karski Spirit Award, przyznawaną przez Fundację Edukacyjną Jana Karskiego. Ewa Junczyk-Ziomecka została pierwszą laureatką tej nagrody, a kolejnymi wybitni politycy amerykańscy: ambasador przy ONZ, Samantha Power (2013) i senator John McCain (2014). 

Konsulat RP w Nowym Jorku był również miejscem intensywnych szkoleń nauczycieli polonijnych i amerykańskich we współpracy z takimi organizacjami jak Facing History and Ourselves, czy Centrala Szkół Dokształcających w Ameryce. Szkolenia  miały na celu przybliżanie postaci i dziedzictwa Jana Karskiego. 

W czerwcu 2015 roku, Prezes Junczyk-Ziomecka została odznaczona z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne zasługi w działalności na rzecz powstania Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. 

Ewa Junczyk-Ziomecka jest matką dwójki dorosłych dzieci – Zuzanny i Stanisława.