Muzeum Historii Polski English

Partner strategiczny

Muzeum Historii Polski

Partnerzy Roku Karskiego

MSZ RP
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 NBP
UW

Partnerzy medialni Roku Karskiego

 Polskie Radio

Bożena U. Zaremba

Menadżer Projektów
Bożena U. Zaremba

Bożena U. Zaremba związana jest z amerykańskim oddziałem Fundacji od początku 2013 roku. Pisze dla Fundacji artykuły, robi tłumaczenia oraz zajmuje się sprawami administracyjnymi. Organizuje prezentację wystawy pt. „The World Knew: Jan Karski’s Mission for Humanity” (w Polsce znanej pt. „Jan Karski. Człowiek Wolności”) w Stanach Zjednoczonych. Weszła w skład redakcji i była tłumaczem na język polski komiksu wydanego zarówno w języku angielskim pt. „Karski’s Mission: To Stop the Holocaust”, jak i polskim, p.t. „Misja Karskiego: Zatrzymać Holokaust”. Zaangażowana jest też w jego dystrybucję.

Z wykształcenia, Bożena Zaremba jest anglistką, z zamiłowania tłumaczką i dziennikarką, piszącą po polsku i po angielsku. Współpracowała między innymi z „Przeglądem Polskim”, dodatkiem kulturalnym do wydawanego w Nowym Jorku „Nowego Dziennika”, kanadyjską „Gazetą”, oraz wydawnictwem internetowym „Cosmopolitan Review”. Jej artykuły były również publikowane w Polsce w „Jazz Forum” i w „Ruchu Muzycznym”. Opublikowała wywiady z ponad sześćdziesięcioma znanymi muzykami i ludźmi ze świata sztuki i kultury, które ukazały się w różnych pismach i na stronach internetowych. Jako tłumacz i konsultant współpracuje z czołowymi polskimi muzykami. Jest redaktorem „Chopin Notes” – anglojęzycznej publikacji Towarzystwa Chopinowskiego w Atlancie, dla którego przeprowadza wywiady, pisze artykuły i materiały promocyjne. Publikuje w internetowym wydawnictwie Culture Avenue poświęconym polskiej kulturze i sztuce poza granicami Polski, wyróżnionym w 2018 r. nagrodą im Macieja Płażyńskiego. 

Wiele lat poświęciła pracy społecznej na rzecz Polonii: między innymi zorganizowała i prowadziła zajęcia nauki języka polskiego dla dzieci w Atlancie, była też menadżerem pierwszego w Atlancie festiwalu polskich filmów. Za swoje zaangażownie w pracę na rzecz Polonii została odznaczona Nagrodą Obywatelską przez Polish American Historical Association. W 2019 roku została także wyróżniona przez Florida Council for the Social Studies nagrodą Agnes Crabtree International Relations za działalność edukacyjną w kwestii promowania spuścizny Jana Karskiego.

Uzyskała magisterium na Wydziale Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i jest absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej II Stopnia w Krakowie, którą ukończyła w klasie wokalnej. Od ponad 20 lat mieszka w Stanach Zjednoczonych, obecnie w południowej Florydzie. Pasje wokalne realizuje w chórze przy parafii St. Peter Catholic Church w Jupiter.